Concurs pentru ocuparea posturilor consulare

Written by on martie 25, 2021

MAE organizează concurs pentru ocuparea a 120 posturi diplomatice și consulare
Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită ca urmare a promovării concursului de admitere de persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

 • se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;  
 • nu face parte din partide politice; 
 • urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate; 
 • cunoaște două sau mai multe limbi străinedintre care una trebuie  fie limba engleză sau limba franceză; 
 • are o stare de sănătate corespunzătoareatestată pe bază de act medical de specialitate; 
 • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni; 
 • nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României; 
 • are dreptul  ocupe o funcție publică. 

Informații privind posturile și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate după cum urmează: 

 •  profilul politic (afaceri politice bilaterale și multilaterale), grad diplomatic de Atașat diplomatic – Cod post POLATD: 49 posturi; 
 •   profilul politic (afaceri politice bilaterale și multilaterale), grade diplomatice superioare – Cod post POLGDS:  21 posturi; 
 •   profilul consular, grad consular de Agent consular –  Cod post CONSAGC: 10 posturi; 
 •   profilul consular, grade consulare superioare –  Cod post CONSGCS: 5 posturi; 
 •   profilul juridic, grad diplomatic de Atașat diplomatic – Cod post JURATD: 25 de posturi; 
 •   profilul juridic, grade diplomatice superioare – Cod post JURGDS: 10 posturi. 

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului electronic disponibil pe platforma https://cariera.mae.ro/, de pe pagina Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Carieră – „Oportunități de angajare”, în perioada 3–12 aprilie 2021. 
 

Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului 

 • Cerere-tip de înscriere
   
 •  Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale
   
 •  Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
   
 • Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externewww.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare”.
   
 • Proba testului grilă se va desfășura online pe platforma https://cariera.mae.ro/
   
 • Proba scrisă se va desfășura în condițiile prevăzute de RegulamentInformațiile cu privire la data şi locul desfăşurării se vor publica pe pagina Ministerului Afacerilor Externewww.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare. 
 • Proba interviului se va desfășura la sediul Ministerului Afacerilor Externe, conform programării candidaților admiși pentru această probă, care se va publica, în condițiile prevăzute de Regulament, pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externewww.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare. 

Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Continue reading

Current track

Title

Artist