RADIO DA TE ÎNDULCEȘTE DE ZIUA FEMEII CU MELI-FELI

Written by on martie 4, 2021

CAMPANIA PROMOŢIONALĂ
RADIODA & MELI-FELI
«RADIO DA TE ÎNDULCEȘTE DE ZIUA FEMEII CU MELI-FELI»

REGULAMENT OFICIAL
SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “RADIO DA TE ÎNDULCEȘTE DE ZIUA FEMEII CU MELI-FELI »
Campania promoţională este organizată şi desfaşurată de S.C. ”EUROETNIC” S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Municipiul Bucureşti, str.George Georgescu – prin Justiţiei nr.54, nr.10, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/13701/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO 22123560, denumită în continuare “Organizator”, legal reprezentată de Massimo la Forgia, în calitate de Director General si
S.C. ROM HONEY GROUP SRL cu sediul în IASI str. Gradinari, nr. 1, Imobil C1/0/1, Camera 3, Judetul Iasi înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/9030/2016 cod fiscal RO 35936050, având contul cod IBAN: RO06 INGB 0000 9999 0583 3704 deschis la ING BANK, reprezentată prin NICHITEAN ANDRA LAVINIA in calitate de Administrator, denumită în continuare SPONSOR
Campania este organizată în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului României nr.99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, modificată şi aprobată prin Legea nr.650/2002.
Denumirea oficială a concursului este “RADIODA & MELI-FELI – « RADIO DA TE ÎNDULCEȘTE DE ZIUA FEMEII CU MELI-FELI»”. Aceasta se va regăsi pe toate materialele de promovare ale campaniei. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public, conform legislaţiei aplicabile din România, prin afişare pe site-ul www.radioda.ro, cât şi pe www.meli-feli.com si pe paginile oficiale de Social Media. Participanţii la Campania Promoţională sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentate în Regulamentul Oficial al Campaniei Promoţionale, aşa cum este specificat mai jos.

SECTIUNEA 2. LOCUL DESFĂŞURĂRII ŞI PERIOADA CAMPANIEI.
1. Campania este organizată şi desfasurata la nivel global, dar premiile pot fi trimise numai pe teritoriul Romaniei.
Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, cei interesaţi pot accesa www.radioda.ro sau www.meli-feli.com pe întreaga durata a Campaniei.
2. Campania începe la data de 4 martie 2021 la ora 13 :00 şi se va termina la data de 8 martie 2021 la ora 23 :00, aceasta fiind singura zi a campaniei.
Extragerea va avea loc la data de 9 martie 2021. Premiile pot fi revendicate de către caştigători până la data de 22 martie 2021.

SECŢIUNEA 3. PARTICIPANŢII ŞI DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE.
Campania este adresată tuturor persoanelor fizice care au împlinit varsta de 18 (optsprezece) ani până la data începerii campaniei (4 martie 2021).
Pentru a participa la concurs fiecare participant trebuie să trimita un mesaj vocal sau scris dedicat unei femei cu care se mandreste în perioada campaniei pe pagina oficiala de Facebook a RadioDa: https://www.facebook.com/RadioDAradioDiaspora/. Mesajele primite vor fi difuzate in cadrul programelor RadioDa.
Fiecare mesaj vocal/scris trimis reprezinta o noua sansa la castigarea unui premiu. Premiile se acordă in urma concursului pentru participantii care au trimis cel putin un mesaj in perioada desfasurarii campaniei.

SECŢIUNEA 4. Mecanismul de derulare al campaniei:
Fiecarui mesaj vocal trimis din ziua de 4 martie pana in ziua de 8 martie 2021 i se va atribui un numar care il va reprezenta la selectarea prin www.random.org.
Datele de identificare ale castigatorilor (nume, prenume, adresa de livrare a premiului, telefon) vor fi colectate si transmise de catre Organizator Sponsorului.
Organizatorul campaniei, ulterior tragerii la sorti va extrage si un numar de 4 rezerve pentru fiecare premiu acordat. Se va apela la rezerve in cazul in care castigatorul nu raspunde la telefon in 48 de ore sau refuza premiul acordat. Se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora.
Deasemenea, câştigatorii vor fi contactati pe Facebook Messenger şi informaţi corespunzator privind modalitatea de ridicare a premiilor.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru participantii care nu doresc sa furnizeze datele de contact/livrare a produselor castigate.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE ALE ACESTORA.
Cele 14 premii ale concursului “RADIODA & MELI-FELI – « RADIO DA TE ÎNDULCEȘTE DE ZIUA FEMEII CU MELI-FELI»” constau într-o cutie cadou cu 3 borcane de câte 250 g cu diferite tipuri de miere pentru fiecare.
Sponsorul asigura transportul premiului catre castigatorii concursului.
Organizatorul nu isi asuma resposabilitatea cu privire la conditiile de transport, acestea fiind in responsabilitatea curierului.
Premiile nu pot fi înlocuite cu valoarea lor în lei.

SECŢIUNEA 6. PROCEDURA EXTRAGERII.
Fiecarui mesaj vocal/scris primit i se va atribui un numar cu care, in data de 9 martie 2021, va intra in lista de selectare a castigatorilor, care va fi efectuata prin platforma www.random.org.

SECŢIUNEA 7. CÂŞTIGĂTORII. RIDICAREA PREMIILOR.
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin Facebook Messenger, în mod individual, în termen de 5 zile de la selectarea prin www.random.org din data de 9 martie 2021.

Organizatorul îşi asumă obligaţia de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate. Astfel, lista câştigătorilor şi a câştigurilor acestora va fi afişată pe pagina oficiala a RadioDA si a Meli-Feli.
Informaţii suplimentare se pot obţine telefonic, sunând la departamentul secretariat la numarul de telefon 031 421 01 00, de luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00.
Premiile vor fi trimise prin firma de curierat de catre Meli-Feli, în decurs de 13 (treisprezece) de zile calendaristice de la anunţarea câştigătorilor.
Premiile neridicate în termen de 13 (treisprezece) zile calendaristice de la data stabilită pentru acordarea lor sau in cazul in care unii dintre acesti castigatori nu si-au revendicat premiul in termenul de 13 (treisprezece) zile de la anuntarea sa ca si castigator, acestia sunt considerati castigatori invalizi si vor pierde dreptul asupra premiului castigat.In vederea acordarii premiilor ramase nerevendicate se va apela la rezerve in ordinea in care acestia au fost extrasi in cadrul tragerii la sorti a premiilor campaniei. Daca si dupa ce se va apela la rezerve vor ramane premii nerevendicate aceste premii rămân în proprietatea SPONSORULUI care le oferă, respectiv S.C. ROM HONEY GROUP SRL.
În cazul în care un participant solicită, în scris, renunţarea la selectarea prin www.random.org înainte de data de 09.03.202, participarea sa va fi anulata.

SECŢIUNEA 8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Organizatorul este obligat sa respecte dispoziţiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, privind protecţia datelor personale stocate exlusiv pe durata campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor şi ale câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial şi legislatiei în vigoare
Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date au toate drepturile prevazute in Regulametul UE mai sus mentionat:
Prin simpla participare la concurs şi prin trimiterea datelor personale la Organizator, sau prin comunicarea datelor personale pe Facebook Messenger, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau de către persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expresă, formulată în scris a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECŢIUNEA 9. RESPONSABILITATE.
Prin participarea la concurs, toţi participanţii şi eventualii câştigatori sunt de acord şi se obligă sa respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii vreunor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor, prevăzut în prezentul Regulament Oficial.
Organizatorul nu este răspunzător pentru calitatea premiilor şi nu acordă termen de garanţie de utilizare pentru premiile acordate. Organizatorul nu işi asumă nici o răspundere pentru eventualele greşeli de tipar din comunicări/afişe/regulament.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a încheia sau de a prelungi această acţiune în caz de forţă majoră. Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă, în caz de forţă majoră sau dintr-o cauză independentă de voinţa lui, intervin schimbări de date sau chiar dacă această tombolă va fi modificată sau anulată. Organizatorul nu va fi considerat răspunzător pentru pierderi sau distrugeri ale taloanelor dintr-o cauză fortuită. Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru Organizator de a solicita daune – interese.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI ŞI LITIGII.
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
Eventualele litigii aparute între Organizator şi participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoresti române competente.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE.
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru cei interesaţi pe site-ul www.radioda.ro si pe www.meli-feli.com

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.
Prezentul Regulament a fost redactat de către reprezentanţii societăţii comerciale ”EUROETNIC” S.R.L. în 2 (doua) exemplare, astăzi, data autentificării

S.C. ”EUROETNIC” S.R.L.,
Legal reprezentată de DIRECTOR GENERAL,

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist